MrsHyper MrsHyper
#Hypersjälar - inom ADHD och Autism

#Hypersjälar - inom ADHD och Autism

150 SEK

Vad innehåller boken?
27 #Hypersjälar delar med sig av sina bästa tips. Alla brinner de för att hjälpa, stötta, lära, öka kunskap inom områden som berör ADHD och Autism. Några är yrkesverksamma andra är privatpersoner, föreläsare, författare, journalister eller föreningar.

Förutom de 27 #Hypersjälarna intervjuas också en superentreprenör, en musiker, en tv-profil, en arbetssökande och en silversmideskonstnär. Du kan med fördel använda boken till att motivera politiker, BUP, skolor och föräldrar att skapa en hållbar förändring för människor med en NPF-diagnos.

I slutet av boken har vi samlat lättillgänglig fakta om ADHD och Autism, och några diagnoser till såsom dyslexi och dyskalkyli.

Du kan med fördel använda boken till att motivera politiker, BUP, skolor och föräldrar att skapa en hållbar förändring för människor med en NPF-diagnos.

Vi hoppas verkligen att du får nytta av boken. Den här boken kan göra stor skillnad så hjälp oss gärna att sprida den.

Vad önskar vi att boken gör?
Med #Hypersjälar vill vi sprida kunskap och visa på all den goda vilja, klokskap och kunskap som faktiskt finns i Sverige kring ADHD och autism! #Hypersjälar skulle inte vara någonting alls utan alla fantastiska medverkande! Vi hoppas att du som läser ska få hopp och inspiration av deras berättelser. Det här är en kraft att räkna med, en kraft som kan försätta berg.

Malin Roca Ahlgren, Anja Wikström, Jessica Stigsdotter Axberg

Alla priser är inklusive frakt.